RULES QUIZ

Go down

RULES QUIZ

Post by Mijat Stevović on Mon Aug 16, 2010 2:42 pm

1) P: U Stroke takmičenju igrač predaje skor kartu komisiji. Ukupan broj udaraca je korektan, međutim nije upisan rezultan na jednom od polja.
O: Prema pravilima golfa igrač treba biti diskvalifikovan. Međutim u koliko su rezultati na svim poljima upisani, ali ukupan broj udaraca je netačan- nema povrede pravila.

2) P: Po dolasku na green, igrač primećuje da je na startnoj poziciji zaboravijo jedan od štapova. On se vraća po štap. Da li se to računa kao nepotrebno zadržavanje igre?
O: Prema pravilu 6-7 to se računa kao nepotrebno zadržavanje. U stroke igri kazna je 2 udarca, u mach play-u igrač gubi polje. U koliko se to ponovi, sledi diskvalifikacija.

3) P: Tokom takmičenja jedan flight je posle odigranih 9 rupa ostao u klupskoj kući više od 45 minuta i onda nastavlja igru. Dali igrači trebaju biti kažnjeni za prekid igre ili nepotrbno zadržavanje?
O: Prema pravilu 6-8a igrači trebaju biti diskvalifikovani za nedozvoljeni prekid igre.

4) P: U stroke takmičenju igrači A i B su markeri jedan drugome. U toku igre im se pridružuje igrač C koji ih prati kao gledalac. On preuzima njihove skor karte i uredno unosi njihove rezultate.
Na kraju igrači A i B potpisuju skor karte kao igrači a igrač C kao marker i predaje ih komisiji. Da li su povređena pravila golfa?
O: U ovom slučaju igrači A i B su diskvalifikovani jer igrač C nije bio proglašen za markera od strane odbora.

5) P: Nakon udarca loptica pogađa na asvalt za caddy auta, i razbija se na pola. Šta treba uraditi?
O: Prema pravilu 5-3 ukoliko je loptica neupotrebljiva igra ima pravo da ponovi udarac sa novom lopticom i bez kazne.

6) P: U koliko je u skor kartu upisan rezultat koji neodgovara rezultatu odigranom na terenu postoje 2 mogućnosti.
O: Ukoliko je upisan rezultan niži od stvarnog igrač je diskvalifikovan, a ukoliko je upisan viši rezultat- taj rezultat će biti prihvaćen kao konačni.

7) P: Još jedna situacija na greenu. Pripremate se za završni udarac. Odjednom ispred lopte primetite grančicu koja će sigurno zasmetati vašoj lopti. Dok odbacujete grančicu slučajno RUKOM udarate vlastitu lopticu. Kako treba postupiti u ovoj situaciji?
O: Po pravilima nema kazne ako je do pomeranja došlo slučajno usled uklanjanja smetnji. Međutim u ovoj situaciji je došlo do pomicanja rukom a ne pomicanje preprekom. Tako da je kazna u ovom slučaju 1 kazneni udarac i morate vratiti lopticu na mesto.

Cool P: Na 17. rupi igrač je promašio ključan putt. U frustraciji udara štapom, npr. u parkirani golf autić. Štap je savijen ali se i dalje može upotrebiti. Da li igrač sme koristiti ovaj štap na poslednjoj rupi?
O: Prema pravilima, štap čije su se karakteristike promenile tokom igre, a nije usled normalnog rukovanja, ne sme se više koristiti. Kazna za kršenje ovog pravila je diskvalifikacija.

9) P:Iako se to dešava retko ima situacija kada se lopta igrača nalazi u poziciji koja ga ugrožava. Na primar nakon udarca igračeva lopta pada blizu zmije ili osinjeg gnezda. Kako postupiti?
O: Ako ste se našli u sličnoj situaciji imate pravo da dropujete lopticu bez kazne. Svakako trebate znati da ovo pravilo ne važi za otrovne ili bodljikave biljke koje su sastavni deo terena.

10) P: Na startnoj poziciji tokom zamaha vetar obara vašu lopticu sa teeja. Pokušavate da zaustavite svoj swing ali ipak ste dotakli loptu koja se ladano kotrlja prema napred. Kako postupiti u ovoj situaciji?
O: U ovom slučaju igrač ima samo jednu opciju, a to je odigrati loptu sa mesta gde se zaustavila bez kazne.

11) P: Igrač koji nije našao svoju loptu , prema pravilima uvodi drugu lopticu u igru. Po dolasku na green nalazi izgubljenu lopticu u rupi. Šta kažu pravila?
O: Prema pravilima u trenutku kada loptica završi u rupi, igra na toj rupi je završena. U ovom slučaju se računa rezultat sa prvom lopticom.

12) P:Ako se igrači dogovore o odbacivanju pravila, npr. ne upisuju kaznene udarce u score cart-u i slično, kako teba postupiti ?
O: To treba prijaviti nadležnim licima a oni će im odrediti kaznu diskvalifikacije.

13) P: Ukoliko igrač PRE početla runde shvati da mu je štap oštećen, kako treba da
postupi?
O: Može ga koristiti pod uslovom da je oštećeni štap i dalje u skladusa pravilima. Može ga popraviti tokom runde ali pod uslovom da štap ne promeni svoje igračke karakteristike (bez nepotrebnog zadržavanja).

14) P: Kako trba postupiti u situaciji kada igrač napusti tokom runde svoj flight i pridruži se drugom (kao što je bilo u mom flightu na NS Open-u, i niko ništa nije poduzeo, a igrač se priključijo flightu koji je već imao 4 igrača)?
O: Tokom cele runde igrač ostaje u flightu koji je odredio Odbor.
Kazna- Diskvalifikacija

15) P:Šta se dešava ako na jednoj rundi postoji više markera i na kraju je samo jedan od njih ne potpiše?
O: Po pravilu igrač treba biti diskvalifikovan.

16) P: Kako treba postupiti kada odbor obustavi igru?
O: Ukoliko se igrači u meču kada Odbor obustavi igru nalaze između dve rupe, ne smeju nastaviti igru sve dok odbor to ne dopusti. Ukoliko su počeli rupu mogu je završiti ali bez nepotrebnog zadržavanja.

17) P: Kada je dopušten privremen prekid?
O:1. Odbor obustavi igru,
2. Veruje da postoji opasnost od udara munje,
3. Igrač traži odluku Odbora u vezi sumnje ili nesporazuma,
4. Postoji neki drugi razlog kao što je iznenadna bolest

18) P: Da li igrač ima pravo da traži savete od drugih igrača?
O: Za vreme runde igrač nesme da daje savete drugim igračima osim partneru, kao i da ih prima. Kazna je 2 udarca ili gubitak polja.

19) P: Tokom runde jedan igrač igra preko reda. Kako drugi igrač može da postupi?
O: Ako igrač igra preko reda, nema kazne, ali protivnički igrač ima pravo da traži da se udarac ponovi.

20) P: Još jedna situacija na greenu. Caddy pridržava zastavicu. Igrač patuje i loptica nekako pogađa u nogu caddy-a. Kako postupiti?
O: Igračeva loptica ne sme da pogodi:
Zastavicu koja je pridržavana, osobu koja je pridržava, zastavicu u rupi tokom puttovanja. Igrač dobija kaznu od 2 udarca i igra na mestu gde se loptica zaustavila.

21) P: Kakva je kazna ako igrač ili caddy namerno pomera lopticu kada to nije dozvoljeno?
O: Igrač kao i njegov caddy nesme da pomera lopticu ( osim kada je u pitanju konačni udarac štapom, naravno) jer je kazna 1 udarac.

22) P: Da li igrač dobija kaznu ako slučajno pomeri lopticu?
O: Prema pravilima nema kazne ako igrač pomeri slučajno lopticu pod sledećim okolnostima:
pri traženju loptice u preprteci koja je prekrivena slobodnom preprekom,
pri popravljanju mesta gde se nalazila stara rupa ili traga loptice,
pri menjanju loptice,
pri podizanju loptice prema pravilu,
pri postavljanju,vraćanju loptice prema pravilu,
pri uklanjanju slobodnih prepreka na green-u.

23) P: Pokušajte da se setite kada sve igrač dobija kaznu diskvalifikacije (osim pravilo o broju štapova).
O: Dogovor o odbacivanju pravila,
ozbiljno povredi pravilo- položaj lopte,
koristi lopticu koja nije po pravilima,
na loptici je dodat strani materijal,
igrač upiše niži rezultan od postignutog,
nepoštuje startno vreme i grupe,
nema sve potrebne potpise na kartici,
prekid igre bez obaveštavanja Odbora,
igrač nastavi igru a odbor je obustavio igru,
koristeći nedozvoljenu vrstu tee-a,
ne ispravi grešku "igranje izvan tee off-a" ili "pogrešnof tee off-a"


( uskoro još pitanja i odgovora)[/b]
avatar
Mijat Stevović
Amateur
Amateur

Posts : 72
Join date : 2010-03-21
Age : 23
Location : Lovćenac

View user profile

Back to top Go down

Re: RULES QUIZ

Post by taja-voja on Tue Aug 17, 2010 9:22 am

19)....odgovor je tacan samo za match play.

taja-voja
Newbie
Newbie

Posts : 13
Join date : 2010-03-26
Location : holandija

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum